sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen steunt de campagne van Zweedse actiegroepen en politici tegen uraniumwapens. De Zweedse regering ziet de onmenselijke gevolgen van die wapens door de vingers. De sp.a'er gaf uitleg over hoe België er in slaagde om als eerste land ter wereld uraniumwapens te verbieden.

Hoewel Zweden een constructieve rol speelde in het wereldwijde ontwapeningsproces van landmijnen en clusterbommen, kiest de huidige regering voor het kamp van uraniumwapenproducenten. "Nochtans spreken de bewijzen boekdelen", zegt Van der Maelen, "uraniumwapens zijn onmenselijke wapens, die vooral burgerslachtoffers maken. Na gebruik blijven de bomscherven kankerverwekkend en brengen zij onherstelbare schade aan het erfelijk materiaal van omwonenden. Ze moeten de wereld uit."

Eerder probeerden Zweedse progressieve volksvertegenwoordigers om hun regering van kamp te doen wisselen. Nu nemen actiegroepen en gelijkgestemde politici ook de lakse houding van hun regering in het vizier. Om hun campagne succesvol te maken vroegen ze de sp.a'er om te getuigen over het proces dat in het Belgische verbod uitgemond is. Met die wet zorgde België in 2007 voor een internationale première.

Meer info: International campaign to ban depleted uranium weapons