In Lembeek zal in het voorjaar van 2018 een verkeerspark aangelegd worden op de vroegere zwembadsite aan de Mimosastraat. 

Door de komst van het nieuwe Sportoase Hallebad in het centrum verdween deze maand het instructiezwembad in de deelgemeente Lembeek na 44 jaar onder de sloophamer. Over de nieuwe bestemming van de site was er echter niet meteen duidelijkheid.

Maar intussen heeft het college van burgemeester en schepenen de knoop doorgehakt. Op de site zal binnenkort een verkeerspark aangelegd worden. De dienst openbare werken, mobiliteit en milieu heeft alvast een verkeersparcours uitgewerkt. Daarin worden een aantal verkeersituaties (met kruispunten en rotondes) uit de werkelijkheid nagebootst.

Een verkeerspark geeft kinderen de kans om hun rijvaardigheid te testen en hun kennis van het verkeersreglement in de praktijk te oefenen. Ze leren ook anticiperen op bepaalde (gevaarlijke) verkeerssituaties. Niet alleen scholen maar ook jeugd- en andere verenigingen die werken rond verkeersveiligheid kunnen gebruik maken van het verkeerspark.

De realisatie van een verkeerspark was één van de suggesties die regelmatig terugkwamen tijdens het inspraaktraject dat de stad georganiseerd heeft rond de nieuwe bestemming. Onder meer de buurtbewoners, de verenigingen, de stadsdiensten en adviesraden kregen de kans om ideeën voor te stellen. Het inspraaktraject leverde heel veel voorstellen op, sommige ideeën waren echter geen haalbare kaart door de stedenbouwkundige beperkingen van de locatie.


https://www.facebook.com/johan.serve/videos/10210810847043260/