Deze namiddag ondervroeg ik minister Weyts om het verbod op het zwemmen in open water in Brugge in te trekken. 

Deze namiddag ondervroeg ik inister Ben Weyts om het verbod op zwemmen in open water in Brugge in te trekken. De minister bevestigde de houding van de administratie W&Z die uitgaat van een verbod van zwemmen in bevaarbare waterlopen. Toch liet de minister een opening om mits bijkomende voorwaarden toch zwemmen toe te laten. Het stadsbestuur ontving effectief reeds een schrijven dd. 23 mei van de administratie met een paar bijkomende vragen. De administratie wil hier een voorafname doen op een zogenaamde toegankelijkheidsvisie. “Als het verbod opgeheven wordt, nodig ik minister Weyts alvast uit voor een eerste sprong in het water”, aldus burgemeester Renaat Landuyt.