Met deze opruimcampagne wil het stadsbestuur de inwoners warm maken om de handen uit de mouwen te steken want plastiek en rommel hoort niet thuis langs de straten en het openbaar domein van de stad. Werkgroep Kern Ettelgem, de Rode Valken en Curieus Oudenburg staken letterlijk de handen uit de mouwen. "We vonden vooral plastieken flessen, blikken, ook veel glazen flessen, enkele batterijen, metaal, 1 treinbiels, houten balken en zelfs een gsm langs de straten. Het zwerfvuilbeleidsplan werd vorig jaar uitgebreid naar een milieubeleidsplan onder noemer BOOMM (Bewust Oudenburg Omgaan Met Milieu). De organisatie van zwervuilacties is slechts één actie binnen BOOMM", aldus Ulrike Vanhessche. Verdere actiepunten van dat milieuplan zijn onder andere sensibilisering en communicatie. "door de boodschap uit te sturen hopen we een mentaliteitswijziging en gedragsverandering te bekomen. Daarenboven willen we de afvalinfrastructuur verbeteren door het juiste type vuilbak op de juiste locatie te plaatsen, indien nodig extra vuilnisbakken bij te plaatsen of eventueel zelfs vuilbakken weg te nemen. " Schepen Vanhessche benadrukt tot slot het belang van de buurtbewoners: "We willen de inwoners aanspreken want wij zijn ervan overtuigd dat zij veel belang hechten aan een propere buurt om in te wonen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, zijn we weer een stap dichter bij een proper Oudenburg." Het stadsbestuur wenst alle vrijwilligers oprecht te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet om van Oudenburg een propere stad te maken, niet enkel op de zwerfvuilactie, maar ook het hele jaar door. "Hopelijk mag deze actie aanzetten tot nadenken, zodat niemand nog afval zomaar langs de openbare weg gooit", aldus de schepen van milieu.

Meer informatie: Ulrike Vanhessche