Onder impuls van sp.a werd beslist dat wij in  Zwevegem de openbare verlichting ’s nachts niet doven, hoofdzakelijk in functie van de veiligheid. Dergelijke beslissing heeft evenwel een prijs. Het laten branden van de verlichting kost aan de inwoners van Zwevegem per jaar ongeveer 470.000 euro. Omdat wij deze energiefactuur drastisch willen laten dalen zal versneld ingezet worden op de omschakeling naar energiezuinige LED verlichting. Binnen een termijn van 8 jaar moeten wij de factuur voor de gemeente kunnen reduceren tot minder dan 300.000 euro per jaar. Een aanzienlijke besparing! In verbruikscijfers houdt dit een reductie in van 1.845.000 kWh  naar 1.170.000 kWh per jaar op een termijn van 9 jaar. Dit levert een bijkomende besparing op van 17.300 kg CO² per jaar. Om de overstap naar LED verlichting te kunnen maken voorziet het gemeentebestuur een jaarlijks budget van 440.000 euro.  Besparing van 40% op de energiefactuur voor openbare verlichting. Eind 2017 stonden amper 156 LED lampen op ons grondgebied opgesteld. Dit in hoofdzaak door de vernieuwing in de Kouterwijk en de Stedestraat.  Alle opdrachten voor het aanpassing van de nutsvoorzieningen waarbij het laagspanningsnet ondergronds wordt gebracht , en de openbare verlichting wordt vernieuwd, worden nu al voorzien van energiezuinige LED verlichting. Binnenkort staan hierbij o.a. de Kappaertstraat en de Duitslandlaan op het programma. Bij de uitvoering van de overschakeling naar LED verlichting is het de bedoeling om de grootste verbruikers eerst uit dient te nemen en te vervangen. Dit houdt in dat we in verschillende straten gelijktijdig zullen aan het werk zijn. Met deze maatregel draagt de gemeente ook zijn steentje bij tot een beter milieu.

Marc Desloovere - Schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen en patrimonium.