1 mei is een dag voor solidariteit. Nu meer dan ooit. Want in een wereld waar sommigen angst en verdeeldheid zaaien, maken samenwerking en solidariteit het verschil.

Het ideale moment om onze gezamenlijke strijd voor een warme en solidaire samenleving kracht bij te zetten. Als tegengewicht voor haat en onverdraagzaamheid. Als tegengewicht ook voor de toenemende ongelijkheid. Wees dus van harte welkom!

10:00 bijeenkomst Houtmarkt 

10:40: Toespraken en vertrek 1 mei-optocht

12:30: BBQ en Optreden coverband 'The Pledge"