Een gesprek met Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare werken Pascal Smet. Vraag hem alles wat je ooit wilde vragen over mobiliteit en waar wij naar toe willen met deze stad. Lokale kandidaten Myriam Martins Gystelinck en Gerard Rinse Oosterwijk leiden het debat. 

We geven ook informatie over hoe als EU-inwoner kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.