Sp.a Brussel brengt op regelmatige momenten Brusselaars samen. Brusselaar is onze familienaam, onze afkomst het adjectief. Veel Brusselaars delen geen gemeenschappelijk verleden. Fierheid over Brussel en de toekomst van hun stad verbindt hen.

Le sp.a Bruxelles réunit régulièrement les Bruxellois. Bruxellois, c’est notre nom de famille, l’adjectif, notre origine. Comme les Bruxellois n’ont pas de passé commun, la seule manière de les lier dans une fierté commune à propos de leur ville, c’est l’avenir même de la ville.