Agenda

1.    Verslag Bijzondere algemene vergadering 1 oktober 2019 (zie bijlage)

2.    Politieke actualiteit lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal

3.    Verkiezing secretaris sp.a afdeling Sint-Niklaas 

4.    6 december 2019 : Provinciaal congres sp.a Oost-Vlaanderen 

    Verkiezing provinciale voorzitter en ondervoorzitters, ontwerp sp.a actieplan 2020-2024  

5.    14 december 2019 : Nationaal congres te Brussel

6.    Rode Schaats

7.    4 januari : Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Niklaas 

8.    1 Mei activiteiten 2020