Algemene vergadering Sp.a leden Schelle en netwerkmoment

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 zullen voorgesteld worden.

Goedkeuring van de lijst door de leden.