We nodigen u van harte uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering  op zondag 01 maart 2020 van 9.30u tot 12u.

In deze Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in het jaar 2019 .  Op de agenda staat ook een statutenwijziging. In bijlage vindt u de statuten die ter goedkeuring worden voorgelegd.


Programma : 
  • ·Inleiding
  • ·Financieel verslag
  • ·Administratief verslag
  • ·Werking stad door fractievoorzitter Murat Celik
  • ·Aanpassing statuten
  • ·Rode Tafelgesprekken (10.15u-11.30u) 
  • ·Afsluiten met drankje
statuten_sp.a_Diest_2020.pdf