Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen’ steltJohn Crombez, voorzitter sp.a. Hij kiest ervoorom die nieuwe uitdagingen te beantwoordenmet nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid.Want alleen op die manier kunnen we iedereenperspectief op een menswaardig en gelukkigleven bieden. Vandaag zegt de politiek te vaak‘doe het zelf’. John Crombez pleit voor ‘doe hetsamen, dan komt het goed’. Welke oplossingenhij voorziet voor onze sociale zekerheid komt hijgraag voorstellen. U bent van harte welkom. 

IMG_0128.png