Een positief mensbeeld en geloof in mensen is tegenwoordig iets waarvoor gestreden moet worden. Wij willen het altijd beter hebben, ons leven stelselmatig uitbouwen, onze kinderen een betere toekomst bieden en onze dromen waarmaken. We willen niet alleen een leuke job, maar tegelijk ook de beste mama en papa zijn, de beste vriend of vriendin, de beste zoon of dochter. En terecht! 

Maar de vaststelling is dat de tijd vaak ontbreekt om… alles goed te doen. Om alles rond te krijgen. We hollen elke dag achter de feiten aan, met alle gevolgen van dien. Niet toevallig zijn stress en onbehagen, burn-outs en depressies de ziektes van deze eeuw. Het maakt de kost voor onze samenleving gigantisch. Zo is tijd is een kostbaar goed geworden. Mensen die tijd kunnen maken voor de dingen die ze waardevol vinden, zijn ook gelukkiger dan mensen aan wie diezelfde tijd ontsnapt.

Om ervoor te zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, moeten mensen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen. De opgebouwde welvaart moet vandaag aan de mensen worden teruggegeven, niet alleen in de vorm van een eerlijk inkomen en een degelijke sociale bescherming, maar vooral ook onder de vorm van tijd. Tijd wordt op die manier een vorm van loon.

Stephanie Van Houtven, nationaal ondervoorzitter van sp.a, komt op deze gespreksavond toelichting geven over de ideeën en plannen die sp.a heeft om ons leven weer in handen te nemen, niet meer geleefd te worden, maar ten volle kunnen genieten van de tijd die ons gegeven is!