Een druk bestuursjaar loopt ten einde voor Jongsocialisten Gent. Dat betekent dat we een evaluatie opmaken van de activiteiten die we ondernomen hebben, maar ook en vooral vooruitkijken naar de toekomst.

De toekomst van Gent zal jong en progressief zijn.

En daar hebben we jullie voor nodig!

Op woensdagavond 13 juni verkiezen we een nieuw bestuur van de Gentse Jongsocialisten voor de jaargang 2018-2019. Ieder lid of kandidaat lid van de Jongsocialisten kan zich kandidaat stellen als bestuurslid. Als bestuurslid ben je verkozen voor 1 jaar.

Wat heb je daar nu eigenlijk voor nodig? Zin voor engagement, een gezonde dosis creativiteit en weten van aanpakken.

Wat moet je daar voor doen? Stuur ons een mailtje naar jongsocialistengent@gmail.com ten laatste op zaterdag 9 juni (23.59 uur) en laat ons weten waarom jij de geschikte kandidaat zou zijn voor het nieuwe JS Gent bestuur! Voorzie een halve A4 waarin je jouw kandidatuur toelicht, welke functie je graag zou opnemen in het bestuur en 2 concrete ideeën waar jij zeker jouw schouders wil onderzetten. Op 13 juni licht je dan jouw kandidatuur en idee toe naar onze leden.