De Rode Leeuwen nodigen de Antwerpse sp.a- senioren uit op maandag 27 januari om – met enige vertraging – verloren maandag te vieren. 

We koppelen dit aan een gesprek met Hannes Anaf, jong Vlaams parlementslid, die ons uit eerste hand kan verduidelijken hoe destructief het huidige Vlaams regeerakkoord is en wat wij als partij hier vanuit de oppositie tegenover willen plaatsen. 

De samenleving die wij als sociaal-democraten na de Tweede Wereldoorlog hebben uitgebouwd ligt zwaar onder vuur. Het is dan ook belangrijk dat we politiek alert blijven, en steun verwerven voor onze standpunten en onze belangen blijven verdedigen.  

We koppelen zoals altijd het nuttige aan het aangename en bieden u een worstenbrood of een appelbol aan om samen te verorberen, op maandag 27 januari van 14 tot 16 uur in het Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47- 49 in Antwerpen.

Schrijf u in voor deze namiddag met een e-mail naar onze voorzitster Frieda Verbist: friedaverbist@outlook.com en vermeld of u voor een worstenbrood of een appelbol kiest. 

Of u kan inschrijven via de site van sp.a.

We sluiten de inschrijvingen af op donderdag 23 januari.

Tot binnenkort en onze beste wensen voor een gelukkig en gezond 2020!


De Rode Leeuwen zijn een groep Antwerpse 60-plussers die als socialisten in onze stad willen bijdragen tot het uitbouwen van een warme, solidaire en ecologisch duurzame samenleving, waar niemand wordt uitgesloten en die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Als senioren hebben we vooral oog voor de maatschappelijke noden van onze oudere stadsgenoten, om het voor ieder van ons mogelijk te maken van een mooie oude dag zonder te veel zorgen te genieten.