Steeds meer mensen die in een stad werken, kunnen er niet meer wonen. Wegens te duur! Is Gent ook al in dat geval? Dat is niet zo duidelijk, zeker is dat de woonproblematiek misschien wel de grootste sociale uitdaging van Gent is. Woonkosten zijn er de voorbije decennia veel sterker gestegen dan de doorsnee inkomens.

Nu bekijken we graag of Gent tijdens de voorbije legislatuur wel stappen vooruit heeft gezet. We doen dat uiteraard samen met de schepen van wonen, Sven Taeldeman, die het gevoerde beleid zal toelichten. Jimmy Eeckhout van de Vlaamse administratie Wonen plaatst de Gentse situatie in een breder kader. Academicus en woonexpert Pascal De Decker laat zijn kritische licht schijnen over de Gentse woonsituatie en het gevoerde beleid. Carine Drumont van Group Maes vertolkt de positie van privésector. Emma Van Mullem van Samenlevingsopbouw Gent en Carla Ronkes, van de Werkgroep Vluchtelingen vzw Gent, laten de stem weerklinken van zij die het moeilijk hebben op de woonmarkt. Kan men in Gent goed en betaalbaar wonen? Op die vraag willen we graag proberen een antwoord te vinden.

Voor meer info check FB-event: https://www.facebook.com/events/180650235974084/