Het zijn nogal tijden: individualisering met als collectief moment de jacht op Pokemon-trofeeën… Airbnb, Uber, Deliveroo … We willen alles en we willen het nu.

Dit legt een onhoudbare druk op de samenleving, de solidariteit, de sociale zekerheid, ja: de planeet.

In november hadden we een eerste discussie over de macht en onmacht van de vakbond bij de verdediging van de sociale rechten, van onze sociale rechten. “Wat zoudt ge zonder de vakbond zijn!”

Op 8 maart e.k. gaan we dieper in op de deel-economie: verDEEL en heers !

De economie van de toekomst draait niet meer rond bezit. Delen is het nieuwe modewoord. Toegang tot producten en diensten worden belangrijker dan bezit.

“Commons” willen die toegang voor zoveel mogelijk mensen laagdrempelig en democratisch onder controle houden, andere groepen willen er maximale winst uit slaan.

Er zijn een groeiend aantal bedrijven die ook beschouwd worden als behorend tot de deeleconomie, terwijl ze in werkelijkheid gericht zijn op winstmaximalisatie via het verkopen of verhuren van goederen en diensten. Dat staat ver af van delen en zet net in op een vermarkting van relaties tussen mensen. Benk hierbij aan bedrijven zoals Uber, Airbnb, Amazon, … Dit fenomeen krijgt ook wel eens de naam van platformkapitalisme. In het platformkapitalisme krijg je bedrijven die een gigantische omzet maken, maar daar niks tegenover stellen. Mensen die actief zijn op deze platforms sluiten geen arbeidscontract af, bouwen geen rechten op, hebben geen enkele vorm van zekerheid.

Solidariteit, sociale zekerheid komen zoal snel in de verdrukking. Vakbonden hebben hierin een essentiële rol te vervullen, ook al omdat deze economie naadloos lijkt aan te sluiten bij wat grote groepen uit de samenleving ogenschijnlijk ambiëren, kijk maar naar het succes van airbnb…

Aan Koen HAEGENS vragen we om het geheel te kaderen en in te leiden. Koen was redacteur bij de Groene Amsterdammer en is op dit ogenblik journalist bij de Volkskrant. Hij schreef het boek “de grootste show op aarde, de mythe van de markteconomie.”

Daarna gaan we in debat met Miranda ULENS (federaal secretaris van het ABVV), Christophe CALLEWAERT (auteur van “Dit is morgen”) en met Francine MESTRUM (ULB en RUG, onderzoekster naar armoede, ontwikkeling en internationalisering. Guy GYPENS (kaaitheater) modereert.

Info: Jos Bertrand 0474.583975

BrusselPresentatie.pptx