Eindejaarsreceptie in een aangepast kader voor leden en sympathisanten.