Deze stookolieactie is voor alle inwoners van de gemeente Lierde want door iedereen de mogelijkheid te bieden om op deze actie in te tekenen kunnen we een zo groot mogelijk volume bekomen om alzo de prijzen maximaal te drukken.

De voorbije jaren bespaarden de intekenaars op deze manier gezamenlijk tussen de 10.000 en 25.000 euro per jaar. In 2012 hadden we zelfs een recordbestelling van 316050 liter welke op dat ogenblik goed was voor een besparing van niet minder dan 25474 euro.

Iedereen vaart er dus wel bij doch hierdoor bewerkstelligen we ook allen samen dat de sociaal zwaksten, die het in de winterperiode ook vaak het moeilijkst hebben, hiervan mee de vruchten kunnen plukken.

Wie er na al die jaren dus nog mocht aan twijfelen, weet het nu zeker: onze Lierdese sp.a-ploeg werkt voor iedereen in Lierde en zoekt steeds naar de beste oplossing waar zo veel mogelijk Lierdenaren beter van worden!

De sp.a-ploeg laat de Lierdenaren niet in de kou staan!

De stookolieactie 2017 gaat door in de periode november-december.

Intekenen kan tot en met 26 november 2017

Leveringen gebeuren tussen 1 en 31 december 2017.

Vanaf  eind oktober zijn er in bepaalde Lierdese handelszaken inschrijvings-formuliertjes ter beschikking en is er een huis aan huisbedeling.

Wie meer informatie wenst kan deze bekomen bij sp.a voorzitter Wastyn Bert.

bert@wastyn.be  of  sp.a-lierde@wastyn.be

tel. 055/42 43 35 of  0495 31 00 59

formulier_2017.jpg