Naar goede gewoonte voert Zij-kant actie tegen de loonkloof. Dit jaar is de insteek : vrouwen zouden eigenlijk tien jaar vroeger moeten beginnen werken om aan het einde van hun loopbaan evenveel te hebben verdiend als mannen.

Meer info bij Hannelore : hgoeman@bruparl.irisnet.be