Het jaarlijkse Feest van de Arbeid op de markt van Willebroek.

14.30 u Daniel Senders
15.30 u Laura Lynn
16.15 u Voorstelling sp.a-lijst
17.00 u Gunther Neefs en 3-Band
18.00 u DJ Arne Hermans

Tal van eet- en drankstandjes door verschillende verenigingen.
Iedereen welkom.