Filmvertoning: ‘Plannen voor Plaats’ + Panelgesprek met schepen van Wonen Sven Taeldeman, Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele, directeur kenniscentrum Vlaamse steden Linda Boudry, Christophe Maes is o.m. Voorzitter van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en mede-zaakvoerder van NV Messiaen en moderator Carl Bourgeois Vicedecaan ‘Onderwijs van de Faculteit Architectuur KUL.

In de documentaire ‘Plannen voor Plaats’ nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ons mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.

Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we immers anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. De film laat zien dat die mindswitch niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies, maar juist de sleutel kan bieden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.

Na de vertoning van de documentaire ‘Plannen voor plaats’ volgt een boeiend panelgesprek met architecten, planners, politici, en professionals uit de bouwsector. Ook jouw vragen en bedenkingen kunnen dan aan bod komen.

Toegang: gratis

Programma:
19u30– onthaal
20u – korte inleiding door moderator
20u10 - Filmvoorstelling: ‘Plannen voor Plaats’
21u – Panelgesprek
21u45 - Ruimte voor vragen uit het publiek

Na het panelgesprek is er mogelijkheid om wat te blijven napraten en iets te drinken.
Er is een bar aanwezig.