Onder de naam ‘TeamGent’ was er in oktober al een geslaagd event waar meer dan 500 Gentenaars op af kwamen. Ze leverden vele ideeën aan om Gent verder uit te bouwen tot een open, solidaire en duurzame stad. We zijn ervan overtuigd dat ook veel inwoners van Drongen, Baarle en Luchteren hun mening en positieve suggesties voor de toekomst kwijt willen.

Heel wat thema’s kunnen daarbij aan bod komen: suggesties over mobiliteit, wonen en sociaal beleid, openbaar groen en natuur,… Dit zijn stuk voor stuk erg actuele thema’s zoals de woonuitbreidingsgebieden in Baarle, het versterken van het groene karakter van Drongen en Baarle, de Vinderhoutse Bossen in Luchteren...

Rudy en Dirk geven kort toelichting bij deze dossiers en gaan hierover nadien met jullie in gesprek.

Angelo Meuleman (Groen) en Jeroen De Leenheer (sp.a) modereren.

Uiteraard kunnen ook andere thema's die leven aan bod komen.