Met genoegen nodigen we u uit op een gespreksavond in functie van het programma van onze partij 

voor de komende jaren, en in het bijzonder de aanstaande verkiezingen van mei 2019.

Op 7 maart gaan we in gesprek met Joris Vandenbroucke, lijsttrekker Kamer.