Er is de laatste tijd erg veel te doen over ons pensioen. Zijn de pensioenen nog betaalbaar en hoe kunnen we daar zeker van zijn? Met deze infoavond willen wij u hier een antwoord op geven. Karin Temmerman, sp.a Kamerlid uit Gent maakt de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: is werken tot 67 de énige oplossing, of kan het rechtvaardiger?

Na de toelichting volgt nog een demonstratie van ‘mypension.be’.  Via deze website kan u zelf uw pensioendossier raadplegen.

TOEGANG GRATIS - GRAAG VOORAF INSCHRIJVEN via izegem@s-p-a.be of 0473 222 887 (Brecht Lefevere)

Verwelkoming - Myriam Vanlerberghe, Gedeputeerde provincie

Inleiding - Erik Vandeursen ABVV