Toegang tot producten en diensten worden belangrijker dan bezit. Commons willen die toegang voor zoveel mogelijk mensen laagdrempelig en democratisch onder controle houden. Andere groepen willen er net maximale winst uit halen.

Meer info bij Lieve Franssen: 0499 147446

Inkom: €5, kan gestort worden op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.

Organisatie : Louis Paul Boonkring