De ingrediënten voor ons gewestelijk zijn: koffie, stemming en bekrachtiging van de aangeduide penningmeester en gewestsecretaris, een pecha kucha van onze lokale mandatarissen/afdelingen, een broodje en vele babbels en tussenkomsten… We willen jou daar bijzonder graag bij.

Schrijf je in bij Lieve: ldesmedt@bruparl.irisnet.be of 02 549 64 76