In heel Europa worden tienduizenden werknemers in de bouw-, transport, schoonmaak- en voedingssector aan hongerlonen en in mensonwaardige arbeidsomstandigheden uitgebuit. Het misbruik wordt georganiseerd door malafide netwerken van postbusbedrijfjes die arbeiders ronselen om aan Oost-Europese lonen aan de slag te gaan in West-Europa. In ‘Het kan altijd goedkoper’ schetsen Kathleen Van Brempt en Frank Moreels het harde leven van mensen die als nieuwe slaven uitgebuit worden.