Het zangkoor ‘Morgenrood’ zingt met muzikale begeleiding enkele bekende strijdliederen en protestsongs.

Gezamenlijke uitvoering van de 'Internationale' en bloemenhulde.

Dit is een organisatie van S-Plus met de medewerking van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie.