sp.a Vlaams-Brabant stelt op 9 mei uitdrukkelijke vragen aan Paul Magnette, minister-president van Wallonië. Vragen over Europa, het klimaat en onze democratie.

Wat blijft over van Europa? Jarenlang stond ‘sociaal Europa’ als titeltje op de politieke partijprogramma’s. Een verplicht titeltje, zonder veel betekenis. Maar hoe doen we dat? Hoe maken we van Europa opnieuw een vereniging van landen die zorgt voor vooruitgang?

We leven in een tijd van overgang. Overgang naar meer duur­zaamheid. Maar hoe doen we dat op een sociale manier? In België leeft naar schatting meer dan een op vijf huishou­dens in energiearmoede. Voor hen is de energierekening te hoog, terwijl er middelen zijn om te besparen. Net deze men­sen hebben niet de centen om de energiekost in hun huis te doen dalen. Net deze mensen missen de kennis (of de han­digheid) om subsidies te verkrijgen. Ze missen de informatie.

Is onze democratie in crisis? We stellen alles in vraag: instel­lingen, procedures en de mensen die er over beslissen. Ze veroverden alle hun plaats. Wij zoeken naar manieren om de democratie te verbeteren en te laten herleven. We doen voorstellen, bespreken ze en zetten ze soms om in praktijk.

PRAKTISCHE INFO

Gastspreker: Paul Magnette - Waals minister-president

Nadien panelgesprek met Bruno Tobback, Louise Hoon (VUB), Paul Magnette en Jan Demeulemeester (VTM)

Dinsdag 9 mei 2017 om 19.00u

Locatie: Radiohuis - Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven

Wil je er zeker bij zijn? Stuur dan een mailtje naar koen.mertens@s-p-a.be