Zijn de pensioenen nog betaalbaar? En hoe kunnen we daar zeker van zijn? Met een infoavond zullen wij u antwoorden geven.

Monica De Koninck, sp.a-kamerlid uit Antwerpen maakt de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: is werken tot 67 de énige oplossing, of kan het rechtvaardiger?

Na de toelichtingen bestaat er de mogelijkheid om bij de pensioenexperten van De Voorzorg zowel algemene als individuele vragen te stellen.