De discussie over onze pensioenen woedt hevig. Is ons pensioen hoog genoeg? Wanneer kunnen we op pensioen? Zijn de pensioenen nog betaalbaar? En hoe kunnen we daar zeker van zijn? Met een infoavond beantwoorden wij al uw vragen.

Karin Temmerman, sp.a volksvertegenwoordiger, en Katrien Neyt, gewestelijk secretaris ABVV, maken de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: is werken tot 67 de énige oplossing, of kan het rechtvaardiger?

Na de toelichtingen bestaat er de mogelijkheid om bij de pensioenexperten van Bond Moyson vragen te stellen over uw individuele situatie.

Toegang is gratis.