Contacteer gerust Patrick Roose: 056 444 875  of Stephanie Behaegels: 0497 46 72 28 voor meer info.


Zaterdagochtend 2 juni van 9u30 tot 12u ’t Vissershof, Guido Gezellestraat 137, Menen

Woensdag 6 juni van 19u tot 21u De Witte Zwaan, Gen Lemanstraat 16, Menen

Zaterdagochtend 9 juni van 9u30 tot 12u Astoria, Hospitaalstraat 67, Lauwe

Maandag 11 juni van 18u tot 19u Oud Reckem, Moeskroenstraat 429, Rekkem

Woensdag 13 juni van 19u tot 21u Bond Moyson (boven Medishop), Aug Debunnestraat, Menen

Zaterdagochtend 16 juni van 9u30 tot 12u De Nieuwe Wandeling, Leiestraat 64, Lauwe

Dinsdagochtend 19 juni van 10u tot 12u Bucksom, Hoornwerk 29, Menen

Woensdag 20 juni van 19u tot 21u De Witte Koe, Moorselestraat 73, Menen

Donderdag 21 juni van 18u tot 19u Paradijs, Schelpenstraat 99, Rekkem

Zaterdagochtend 23 juni van 9u30 tot 12u Astoria, Hospitaalstraat 67, Lauwe

Dinsdag 26 juni van 19u tot 21u La Paix, Schansstraat 109, Menen


Wat breng je best mee:

•Alle fiches m.b.t. inkomsten 2017 = lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, aanslagbiljetten van onroerende voorheffing/grondlasten, verplicht aan te geven roerende inkomsten, ontvangen huurgelden handelszaken… (ook buitenlandse inkomsten)

•Alle fiscale attesten van uitgaven 2017 = pensioensparen, giften, attesten kinderopvang, attesten levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, uittreksels onderhoudsgeld, uittreksel van voorafbetalingen...

•Heb je een nieuw woonkrediet aangegaan in 2017? Iedereen die voor de eerste maal in 2017 zijn woonkrediet wil in rekening brengen moet het éénmalig fiscaal basisattest indienen. Je ontvangt dit document van je financiële instelling.

•Laatste belastingbrief meebrengen + voorbereiding vorig jaar: als geheugensteuntje (kinderlast, kadastrale inkomens...) is het gemakkelijk 

ofwel identiteitskaart(en) + PIN-code(s)

Invullen_belastingen_2018.pdf