PARTICIPATIE

Op woensdag 19 april brengt Valerie Del Re in de Oude Gevangenis (UHasselt) een aantal experten en Hasseltse initiatieven samen om te getuigen over hun ervaringen op vlak van burgerparticipatie en inspraak in het lokale beleid. De bedoeling is om te leren van elkaar en te zoeken naar verbeterpunten waar een stadsbestuur mee aan de slag kan. De tijd dat een lokale overheid belangrijke beslissingen neemt zonder eerst in dialoog te gaan met de buurt, lijkt immers voorgoed voorbij.

Participatie is een hot item. Burgers zijn mondiger geworden en vragen niet alleen om goed geïnformeerd te worden, maar ook om betrokken te worden bij tal van beslissingen die een invloed hebben op hun leefomgeving. Participatie zorgt ervoor dat het democratisch gehalte van beslissingen effectief toeneemt. Burgers worden mede-eigenaars van projecten, wat zorgt voor een breder draagvlak.

EVENT

Er zullen een aantal experten, zoals Eric Lancksweerdt, en Hasseltse initiatieven, zoals Unie Godsheide, Dorpsraad Kermt, Actiegroep Red het Stadspark en vzw Perspectief, komen getuigen over hun ervaringen op vlak van burgerparticipatie en inspraak in het lokale beleid. Volgens een vast stramien, met maximum 7 minuten per spreker en een beperkt aantal slides, doen zij hun ervaringen uit de doeken. Zij zullen het hebben over het doel van hun actie, wie men wenste te bereiken, wat het resultaat was, welke hindernissen ze tegen kwamen, enz. Met als uiteindelijk doel van de avond om te leren van elkaar en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor een lokale overheid.

#JIJMAAKTHASSELT

Dit event kadert binnen het initiatief #JijMaaktHasselt. Onder die noemer gaat sp.a Hasselt de komende maanden de boer op. De bedoeling is om zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die hun zorgen of ervaringen over werken, leven en samenleven met ons willen delen. Dat kan op activiteiten die hier speciaal voor worden ingericht, maar evengoed door gewoon op straat mensen aan te spreken. Wij luisteren, laten ons inspireren, gaan in discussie en gaan aan de slag. Om samen met hen tot voorstellen te komen die het verschil maken voor de toekomst. Want de Hasselaren maken Hasselt.