Net zoals vorig jaar, organiseren we met sp.a - stadsmakers ook in 2020 de open fracties. Dit zijn samenkomsten met de fractie sp.a - stadsmakers en al wie geïnteresseerd is of zijn visie over Oostende wil delen. We gaan terug van start met de open fracties op dinsdag 14 januari 2020. 

U bent uiteraard van harte welkom om mee te denken over en mee te bouwen aan de fractiewerking voor Oostende. Kom zeker eens langs! We komen maandelijks (niet in juli) samen in de Noordstar, Jules Peurquaetstraat 27. 


Een overzicht van alle data voor 2020: 


* Dinsdag 14/01/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 11/02/2020 om 19.00 uur    

* Dinsdag 17/03/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 21/04/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 19/05/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 16/06/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 25/08/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 22/09/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 20/10/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 17/11/2020 om 19.00 uur        

* Dinsdag 08/12/2020 om 19.00 uur    


Als bijlage vindt u ook een kalenderoverzicht met de data van de raadscommissies, de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk welzijn van 2020. De openbare zittingen van zowel raadscommissie als GR / RMW vinden maandelijks plaats in de Gemeenteraadszaal van het Stadhuis en kunnen door elke geïnteresseerde bijgewoond worden. 

Online kan je de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ook volgen via: https://www.oostende.be/livestream-gemeenteraad 

De fractie sp.a - stadsmakers heeft er alvast zin in en wij hopen u ook. Tot snel! 


KALENDER_FRACTIE_2020_-_Sheet1-2.pdf