In het voorjaar heeft het partijbestuur unaniem gevraagd om de leiding van onze sp.a afdeling te blijven uitoefenen tot de nieuwe verkiezing van een Antwerpse sp.a voorzitter in het najaar. 

Aangezien de nationale statuten bepalen dat een lid van het College in een onverenigbaarheid zit met het uitoefenen van de functie van voorzitter of secretaris van een lokale sp.a afdeling, zal schepen Tom Meeuws zich niet meer kandidaat stellen.

Het partijbestuur heeft op haar laatste bijeenkomst bepaalt dat een Algemene Vergadering bij elkaar wordt geroepen op zaterdag 7 december om een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter (ander geslacht) en secretaris aan te duiden. Zulk trio dient uiterlijk tegen 16 november hun kandidatuurstelling bezorgd hebben aan de secretaris en dit vergezeld van een intentieverklaring.

Als lid zal u uiterlijk 23 november over alle ingediende intentieverklaringen beschikken en een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van 7 december 2019 van 10.00 tot 12.30. Enkel aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen.