Op 4 maart van 11.00 tot 13.00 uur heten we je van harte welkom op onze lenteborrel.

Met als gastspreker volksvertegenwoordiger en fractieleider, Myremame Kitir.

Kantine C-plein van K Kontich FC, Duffelsestw. 73 te Kontich