‘Veiligheid als nieuwe godsdienst’

Hans Boutellier (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, directeur Verwey-Jonker Instituut, auteur van onder andere ‘Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven’)

Een lezing over veiligheid. ‘Het populistische denken is zowel tegen de overheid als voor een streng optreden daarvan. Deze inherente spanning leidt onherroepelijk tot een autoritaire tendens in het overheidsbeleid. Het zal immers nooit genoeg zijn.’

Een lezing over de komst van nieuwe religies naar het Westen en hoe daarmee om te gaan. Over de drie pijlers van een degelijk integratiebeleid: acceptatie, participatie en vrijheid.

Donderdag 16 februari om 20 uur.

De Studio. Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen.

Toegang is gratis. Wel graag inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.