2018 is een belangrijk verkiezingsjaar. Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Antwerpen kiezen we dan het nieuwe bestuur voor ’t stad en de districten.

Antwerpen heeft nood een aan nieuw verhaal. Zeker in deze tijd waarin onze stad op een starre en kille manier wordt bestuurd. Maar samen keren we het tij. We moeten opnieuw vooruit. Vooruit in het leven en vooruit in de stad .Samen maken we van Antwerpen een warme en nieuwe stad, een stad op mensenmaat, een stad waar iedereen meetelt.

We presenteren op dit congres ons team waarmee we in oktober naar de kiezer trekken, waarna we het aan jullie, de leden, ter stemming voorleggen.