Op 31 oktober 2017, trok Lieven voor de laatste maal de deur dicht van zijn bureau het gemeenschapscentrum WABO. 44 jaar, nadat hij op 16 december 1973 aan het pionierswerk begon. Er was geen gebouw, geen infrastructuur, ... Er was wél een flinke groep gemotiveerde en geëngageerde mensen die in 40 jaar een Gemeenschapscentrum voor onze gemeenschap hebben uit de grond gestampt !

Maar het engagement van Lieven beperkt zich niet tot de WABO en Watermaal-Bosvoorde. Lieven was en is nog altijd actief in de derde wereldbeweging, in de raad van beheer van “11” het vroegere NCOS de coördinatie van de Nederlandstalige derde wereldorganisaties en organisator van de jaarlijkse 11.11.11 campagne.

Dit lijkt ons een gepast moment om eens terug te blikken op zijn ervaringen en zijn verhalen over onze gemeente, over zijn engagement voor de internationale solidariteit.

organisatie : August Vermeylenkring Watermaal-Bosvoorde in samenwerking met het GC WABO