Een van de belangrijkste thema's die momenteel centraal in de actualiteit staat is de migrantenproblematiek.  Maar is dit fenomeen zo recent?

 40 jaar geleden reeds legde Bruno Vinikas een bijzondere interesse voor dit onderwerp aan de dag. Eerst als Secretaris-Generaal van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant (1972 - 1989).

 En toen in 1989 het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid werd opgericht, met Paula D'Hondt aan het hoofd, werd hij als haar adjunct benoemd. Zo schreef hij, als Adjunct-Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, in de periode 1989-1993 samen met Johan Leman het zogenaamde "Rapport D'Hondt". Maar wat was de inhoud van dit rapport en welke lessen trokken de diverse... regeringen daar (niet) uit?

 Alleen reeds deze passage uit zijn levensloop zou volstaan om van Bruno Vinikas de ideale persoon te maken om nader te leren kennen in het kader van de reeks "Markante personen uit Watermaal- Bosvoorde", een organisatie van Curieus - August Vermeylenkring Watermaal-Bosvoorde.

 Maar ook andere aspecten van zijn levensloop zijn ongemeen boeiend en verdienen te worden belicht: zijn afkomst als zoon van ingeweken joodse ouders die elkaar in Antwerpen hadden leren kennen, het sociale engagement dat hij van hen meekreeg, de confrontatie met de oorlogsgruwelen tijdens WO II, hoe hij als "verborgen kind" van Antwerpen naar Brussel kwam, zijn professionele loopbaan (Secretaris-Generaal van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant, Adjunct-Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, President van het Beheerscomité van Bruxelles Formation,...), zijn getuigenissen over de splitsing tussen de PS en de SP in Brussel, zijn engagement in talrijke verenigingen die actief zijn op het vlak van vluchtelingen, armoede, interculturaliteit, ...

 Een uitgelezen gelegenheid, niet alleen om deze markante persoonlijkheid uit onze gemeente nader te leren kennen maar ook om samen met hem dieper in te gaan op de diverse thema's waarvoor hij zich steeds heeft ingezet (en dat nog steeds doet).

Rik De Laet animeert het gesprek.