sp.a 9050 Ledeberg-Gentbrugge organiseert dit jaar opnieuw een spetterende fuif op meiavond (maandag 30 april).

We zullen onze batterijen opladen om ons klaar te stomen voor een alweer gezellige 1 mei

Frank en Monalie van het Achturenhuis, in samenwerking met sp.a 9050 Ledeberg-Gentbrugge, nodigen u met veel plezier uit voor de ‘Late Fuif’ in hun Achturenhuis op Ledebergplein. Om 22u worden de tafels aan de kant geschoven en draait de DJ de volumeknop een paar decibels hoger.

Eerder op de dag vinden naar jaarlijkse gewoonte verschillende gelegenheden plaats. Na de hulde aan Pierre De Geyter in de voortuin van het Miat (17u) en de vooravondspeechen van sp.a-voorzitter John Crombez, ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en Bond Moyson-voorzitter Paul Callewaert in de Vooruit (18u00) gaan onze mandatarissen langs bij de andere Gentse wijkclubs.

Vanaf 22u zakt iedereen af naar Ledeberg om te fuiven tot in de late uurtjes. De ‘Late Fuif’ in het Achturenhuis is zo opnieuw de perfecte afsluiter van meiavond en ideale opwarmer voor de 1 mei-stoet (11u, Vooruit).

Uiteraard hopen we die avond ook met u het glas te heffen op een goede en strijdvaardige îeste meie.

Met kameraadschappelijke groet en tot op meiavond!

Burak Nalli – Voorzitter sp.a 9050 Ledeberg-Gentbrugge
Karin Temmerman – Volksvertegenwoordiger sp.a Kamer

Bezoek onze website: https://www.s-p-a.be/afdelingen/ledeberg-gentbrugge-9050/

affiche.pdf