Event om een breed draagvlak te creëren voor een betere combinatie tussen werk en privé.
Organisatie: Vrouwenraad
Deelname is gratis, inschrijven via deze link