De wereld verandert razendsnel. De opgebouwde solidariteit staat ter discussie, de klimaatverandering bedreigt de leefbaarheid van onze planeet. Zoals steeds willen we, als socialisten, een voortrekkersrol spelen in het zoeken naar de juiste oplossingen voor de problemen van vandaag. Kom daarom met ons discussiëren op het provinciaal congres van 31/1 om 20u in CC Hasselt, parketzaal.