De bestuursleden van sp.a, jongsocialisten, A. Vermeylenfonds, Curieus, Viva, VFG, S-plus en S-Sport nodigen u van harte uit op hun nieuwjaarsreceptie. We hopen u talrijk te mogen ontvangen op 7 januari vanaf 11u00 in Café St. Amand op Uitkerke om er samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.