De voorzitter, de gemeenteraadsleden en het ganse sp.a-bestuur staan paraat om ook in 2020 uw belangen in de gemeente te verdedigen. Wij zijn er voor iedereen en hopen met u het glas te kunnen heffen op onze nieuwjaarsbijeenkomst. info : helene.vanacker@skynet.be