sp.a Merksem en sp.a Schoten nodigen je uit op hun nieuwjaarsreceptie 2017.

2016 maakt plaats voor 2017. Tijd om terug te blikken op het voorbije jaar en om plannen te beramen voor het nieuwe. We doen dat met onze kameraden van Schoten en Merksem, en met jou.

We voorzien hapjes en drankjes. Met gelijkgezinde zielen onder elkaar maken we er een gezellige namiddag van.