Meer dan één op drie zelfstandigen is een vrouw. Bij de vrije beroepen is het aandeel vrouwen veertig procent. In vergelijking met tien jaar geleden, nam het aantal vrouwen in vrije beroepen met maar liefst 81 procent toe. Ok het aantal vrouwen met een eigen zaak neemt toe. Er startten vorig jaar zelfs meer vrouwen dan mannen. Daarnaast beslissen heel wat vrouwen om zelfstandige in bijberoep te worden. 

Opvallend is dat veel vrouwen na verloop van tijd op drempels botsen en zelfs hun zelfstandige activiteit stop zetten. Lange en flexibele uren, weinig vakantie, onvervangbaar in de zaak, onzekere omzet, de moeilijke combinatie tussen gezin en werk, ... het zijn maar enkele zorgen voor vrouwen met een zelfstandige zaak. 

Ondersteuning en zelfvertrouwen, correcte informatie op het juiste moment, uitwisselen van ervaringen met andere ondernemende vrouwen, netwerking met experts, ... zijn belangrijke troeven om als vrouwelijke zelfstandige stevig op de benen te staan. 

U bent van harte welkom op onze info-netwerkavond voor ondernemende vrouwen. 

Deelname is gratis, vooraf inschrijven verplicht via e-mail: info@zij-kant.be of via telefoon: 02 552 02 62