Op zondag 14 oktober zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen. Je trekt ook naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe provincieraad. Maar wat doet die nu juist? Welke bevoegdheden heeft de provincie nog en hoe zal de raad en de deputatie er na de hervorming nog uitzien? Ontdek het mee met provincieraadsvoorzitter Greet De Troyer en gemeenteraadsleden Sam Van de Putte uit Aalst en Anja Vanrobaeys uit Erpe-Mere.

Max. 30 deelnemers. Inschrijven doe je via sam.vandeputte@aalst.be 

Programma:

8 u 40 verzamelen station Aalst en met de trein en tram naar de provincie

10 u kennismaking met en rondleiding in de provincie

11 u 30: receptie 

12 u 30 vrij bezoek aan Gent