De wijkafdeling sp.a Brugse Poort kent reeds een lange geschiedenis van meer dan 130 jaar. Na een generatiewissel in het bestuur willen ze hun werking een nieuw elan geven. Daarom zijn ze ook erg benieuwd naar jouw mening en verwachtingen, om samen richting geven aan de vernieuwde werking. 

Daarnaast staat de verkiezing van een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter (m/v/x) op de agenda tijdens deze bijeenkomst. Wie graag wil mee bouwen aan de vernieuwde werking van sp.a Brugse Poort kan zich ter plaatse kandidaat stellen als bestuurslid of als voorzitter en zijn/haar kandidatuur toelichten.

Na de algemene vergadering is er een korte rondleiding van de verantwoordelijken van De Koer. Ze lichten het traject toe dat ze hebben afgelegd en vertellen meer over hun toekomstplannen.  

Er is ook een gratis ontbijt voorzien voor alle aanwezigen. Daarvoor moet je je aanwezigheid wel bevestigen via mail naar david.weinberger@telenet.be of telefonisch op het nummer 0498 51 37 29.

Hopelijk tot 16 juni!